Paweł FIRLEJ

Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Krakowie
(Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.)
fizyk – absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (fizyka komputerowa)
prawnik – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prawo)
manager – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie
i Stocholm University (MBA)
adwokat – Izba Adwokacka w Krakowie
członek Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolskim
członek zarządu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie
posiada uprawnienia sternika jachtowego, radiooperatora oraz stopień nurkowy
Advanced OWD PADI, aktywnie uprawia narciarstwo i jazdę konną